S Engineering Design
Un concept de viitor în ingineria construcţiilor

Certificări şi atestări.


S ENGINEERING DESIGN SRL doreşte satisfacerea permanentă a cerinţelor clienţilor săi faţă de serviciile oferite, promovează o politică de reducere a impacturilor negative ale activităţilor sale asupra mediului şi are implementat un Sistem de Management Integrat Calitate si Mediu adecvat domeniului de activitate.
Documentele sistemului de management integrat sunt astfel concepute încât să susţină această politică şi să fie în conformitate cu prevederile standardelor :

  • SR EN ISO 9001:2008 – calitate
  • SR EN ISO 14001:2005 – mediu
  • Certificat de atestare pentru întocmirea studiilor hidrologice, studiilor de gospodărirea apelor şi a documentaţiilor necesare obţinerii avizului / autorizarea de gospodărirea apelor
  • Verificator atestat MLPTL: A6, A7, B2, D
  • Verificator atestat MLPTL: A4, B2, D
Back to Top